Close
Choose language
Gift cleaning Gift cleaning
Gift cleaning Gift cleaning

Cleaning company CleanWhale in Warsaw | Cookies policy

Wersja z dnia 01.12.2020 r.

I. Definicje

Cookies lub pliki cookie - niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez Portal do komputera lub innego urządzenia Użytkownika portalu celem zoptymalizowania korzystania z Portalu.

Polityka cookies - niniejszy dokument sporządzony dla Portalu „cleanwhale.pl”, określający korzystanie Portalu z cookies.

Właściciel Portalu - CleanWhale Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, aleja Powstania Warszawskiego 15, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla krakowa-śródmieścia w Krakowie, xi Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem KRS: 0000868230, NIP: 6751738063, REGON: 38745511400000.
Adres: Warszawa, Aleje Jerozolimskie 89/31, 02-372
Telefon: +48732081263
E-mail: info@cleanwhale.pl

Portal lub Platforma - Portal internetowy „cleanwhale.pl”, za pośrednictwem którego świadczone są usługi w zakresie realizacji Zleceń Sprzątania oraz prowadzona jest interakcja pomiędzy Klientami a Wykonawcami. Dostęp do Portalu odbywa się poprzez urządzenia podłączone do sieci Internet poprzez stronę www.cleanwhale.pl.

Użytkownik - każda osoba będąca odbiorcą treści dostarczanych przez Portal.

II. Wykorzystanie cookies

 • Portal stosuje pliki cookie przede wszystkim dla celów statystycznych, aby sprawdzić jak często odwiedzane są poszczególne strony serwisu. Dane te wykorzystywane są do ulepszania zawartości i funkcji Portalu. W tym celu Portal nie gromadzi danych osobowych.
 • Pliki cookie wykorzystywane są również, aby zapamiętywać sposób korzystania przez Użytkownika z Portalu i ułatwić mu jego przeglądanie dzięki prezentowaniu treści dopasowanych do potrzeb Użytkownika.
 • Pliki cookie wykorzystywane są również w celach reklamowych, aby dopasować przekaz reklamowy do preferencji Użytkownika, również w reklamach emitowanych u partnerów zewnętrznych. Tego rodzaju informacje są anonimowe i nie zawierają żadnych danych osobowych.
 • W ramach funkcjonalności Portalu pliki cookie stosowane są w szczególności do:

  • utrzymania (po zalogowaniu) sesji Użytkownika serwisu dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła,
  • zapamiętania wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu Użytkownika, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej,
  • zbierania statystycznych informacji o sposobie korzystania ze stron Portalu.
 • Dla prawidłowego funkcjonowania Portalu w zakresie funkcjonalności Zamówień, konieczne jest akceptowanie plików cookie.
 • Brak akceptacji korzystania z plików cookie może uniemożliwiać zalogowanie się do Portalu w zakresie indywidualnego konta Użytkownika lub zakłócać jego poprawne działanie.
 • Stosowane przez Portal pliki cookie są instalowane na różny okres, część z nich traci ważność wraz z zamknięciem przeglądarki, inne aktywne są przez kilka dni, miesięcy, a nawet lat - po to, aby informacje o wyborach Użytkownika nie zostały utracone.
 • Użytkownik, z zastrzeżeniem powyższych postanowień, może nie wyrazić zgody i zapobiec instalowaniu plików cookie na jego komputerze lub innym urządzeniu, zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej, jak również usunąć te pliki. Instrukcje w tym zakresie przewidują dostawcy przeglądarek internetowych.
 • W reklamach zamieszczanych na stronach Portalu mogą być wykorzystywane cookies podmiotów trzecich, mające na celu umożliwienie analizy skuteczności kampanii reklamowych.
 • Rodzaje cookies z uwagi na czas ich istnienia:

  • sesyjne - pliki tymczasowe przechowywane w urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej i aplikacji lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej),
  • stałe - przechowywane w urządzeniu Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookie lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
 • Rodzaje cookies ze względu na cel, jakiemu służą:

  • niezbędne do działania usługi i aplikacji - umożliwiające korzystanie z naszych usług, np. uwierzytelniające pliki cookie wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania,
  • pliki służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania,
  • wydajnościowe - umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych i aplikacji,
  • funkcjonalne - umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej i aplikacji itp.,
  • reklamowe - umożliwiające dostarczanie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań,
  • statystyczne - służące do zliczana statystyk dotyczących stron internetowych i aplikacji.

III. Postanowienia końcowe

 • Niniejsza Polityka cookies reguluje wszelkie zasady świadczenia funkcjonowania Portalu w zakresie cookies. We wszelkich sprawach nieuregulowanych mają zastosowanie postanowienia Regulaminu Portalu oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
 • Polityka cookies wchodzi w życie z dniem 01.12.2020 r.